Language ensv
 

kontakt

Göran Aspgren
Ordförande, VD

Magisterexamen i Sport och Engelska, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH), Stockholm

T: +46 70 586 57 36

goran.coord@gmail.com

Thomas Sundblad
Projekt Ledare

Civilekonom; Magisterexamen i Ekonomi, Södertörns Högskola, Stockholm

T: +46 70 726 73 66

thomas.sundblad@gmail.com 

Irina Lindqvist
Design Koordinator

Magisterexamen I Metall konst, Konstakademin, Tallinn

T: +46 70 774 12 00

irina.coord@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coord AB (Ltd.)

Årsta Skolgränd 12A

SE- 117 43 Stockholm

SWEDEN

T: +46 8 642 34 65